Declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://escola-youkali.com (els subdominis d’aquest lloc web tindran declaracions d’accessibilitat pròpies).

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

Manca de conformitat amb el RD 1112/2018:
-No manca

Càrrega desproporcionada:
No s’aplica.

Contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable:
No s’aplica.

Preparació de la present delcaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 1 de juny de 2023.

El mètode emprat per a aquesta declaració ha estat una autoavaluació realitzada per la mateixa Agència amb el suport de l’Eina IRA (Informe de Revisió d’Accessibilitat) de l’Observatori d’Accessibilitat.

Última revisió de la declaració: 1 de juny de 2023.

Observacions i dades de contacte


Comunicacions sobre requisits daccessibilitat
Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com ara

Les comunicacions seran rebudes i tractades per pels desenvolupadors responsables d’aquest lloc web.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes


A través del email info@escola-youkali.com podeu presentar:


A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Procediment d’aplicació

A través del email info@escola-youkali.com podreu iniciar una reclamació per conèixer i oposar-vos als motius de la desestimació d’una sol·licitud d’informació accessible o queixa, instar l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix els requisits exigits.

Contingut opcional

El lloc web:


A més, es fa un treball continu d’auditoria i revisió de continguts per facilitar-ne la interpretació i millorar la navegació pel portal web.